Prawo do odstąpienia od umowy

Zwroty

Czas na zwrot: 14 dni

Adres do zwrotu:
Gliw Michał Gliwiński
Lotnicza 44
80-297 Miszewo
Polska

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia(zamieszczonego poniżej), które może zostać złożone:

- listownie na adres:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gliw.com.pl

Przesyłkę należy nadać na adres:

Firma Handlowa Gliw Michał Gliwiński
Lotnicza 44
80-297 Miszewo


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Firma Handlowa Gliw Michał Gliwiński
ul.Kniatek 10/1, 86-170 Nowe
NIP: 5591910646
REGON: 362643772
Założona w Urzędzie Skarbowym, ul. 10-lutego 16, 86-100 Świecie

Ja............................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy......................................., numer oferty........................................
Data zawarcia umowy to.........................., data odbioru.........................................

 

Imię i nazwisko.....................................
Login ........................
Adres................................
Data..............................

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Należy dołączyć do produktu dowód zakupu Paragon / Faktura

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.